Xi Saphir Mirror Gloss và Amiral Gloss

Cả 2 loại này đều là xi bóng, khác nhau ở chỗ Amiral là bóng nhẹ thanh lịch và Mirror là bóng cao (như một chiếc gương).

Trong đa số trường hợp bạn chỉ cần Amiral gloss là đủ, nó cũng khá bóng rồi. Chỉ một vài trường hợp đặc biệt, bạn cần một đôi giày siêu bóng thì mới cần Mirror gloss thôi.

Trần Thành

Leave a Comment